strona główna
o projekcie
konkurs
kontakt
wiadomości
materiały edukacyjne


Projekt pn. MNIEJ ODPADÓW/ - TAK! realizowany w okresie od 15.05.2009 do 31.12.2010 ramach FIO 2009 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem EKO-EDUKACJA. Koordynuje go Violetta Sołtysik – mail: eko-edukacja@wp.pl

W ramach projektu powstał podręcznik szkoleniowy dla nauczycieli szkół różnego typu (znajduje się obecnie w druku) z konspektami zajęć, który będzie przekazywany bezpłatnie szkołom podczas szkoleń warsztatowych dla nauczycieli oraz zajęć modelowych dla uczniów oraz studentów kierunków nauczycielskich na uczelniach. Materiały zawierają dane dotyczące czterech aktualnych i ważnych bloków tematycznych:

  • I Blok – Gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów i recyklingu
  • II Blok – Program NATURA 2000
  • III Blok  – Zrównoważona konsumpcja i zdrowy styl życia
  • IV Blok – Odnawialne Źródła Energii (OZE) i Klimat