strona główna
o projekcie
konkurs
kontakt
wiadomości
materiały edukacyjne
jesteś w serwisie odpady.eko-unia.org.pl: strona główna , o projekcie - opis projektu
 
22 października 2009

informacja o projekcie

mala fotka

Projekt  pn. MNIEJ ODPADÓW/ - TAK! realizowany w okresie od 15.05.2009 do  31.12.2010 ramach FIO 2009 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem EKO-EDUKACJA. Koordynuje go Violetta Sołtysik – mail: eko-edukacja@wp.pl


W ramach projektu powstał podręcznik szkoleniowy dla nauczycieli szkół różnego typu (znajduje się obecnie w druku) z konspektami zajęć, który będzie przekazywany bezpłatnie szkołom podczas szkoleń warsztatowych dla nauczycieli oraz zajęć modelowych dla uczniów oraz studentów kierunków nauczycielskich na uczelniach. Materiały zawierają dane dotyczące czterech aktualnych i ważnych bloków tematycznych:
I Blok – Gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów i recyklingu
II Blok – Program NATURA 2000
III Blok  – Zrównoważona konsumpcja i zdrowy styl życia
IV Blok – Odnawialne Źródła Energii (OZE) i Klimat

W ramach pomocy dydaktycznych dla szkół powstanie także pilotażowy odcinek filmu edukacyjnego EKO-SQAD o tematyce ekologicznej promujący segregację odpadów i zdrowe odżywianie oraz wystawa dla szkół w formie 7 różnych planszy edukacyjnych (już jest – do ściągnięcia ze strony). Materiały będą przekazywane szkołom nieodpłatnie. Dodatkowymi działaniami realizowanymi w ramach projektu było przeprowadzenie konkursu dla uczniów z terenu całej Polski na najciekawsze hasło o tematyce ekologicznej. Wybrane hasła zostaną nagrodzone oraz będą wydrukowane na torbach lnianych wielokrotnego użytku. Wyniki konkursu.

W ramach projektu zostanie przeszkolonych podczas warsztatów szkoleniowe co najmniej 250 nauczycieli. W warsztatach wezmą udział nauczyciele ze wszystkich województw. Szkolenia zaplanowane są na okres 2009 (2 szkolenia) oraz 2010 (w sumie 8 szkoleń) na terenie całej Polski:
 
 - we Wrocławiu dla terenu południowo- zachodniej Polski
 - w Poznaniu dla terenu Polski północno- zachodniej
 - w Krakowie dla terenu Polski południowej
 - w Warszawie dla terenu Polski północno- wschodniej i środkowej
 - w Kielcach dla terenu Polski wschodniej i środkowej

 W ramach projektu odbędą się także zajęcia modelowe w szkołach i na uczelniach